Makhluk Mitologi Dari Arab Jahiliyah

Makhluk Mitologi Dari Arab Jahiliyah

Daftarhewanmitos.web.id – Kisah mitologi selalu berkaitan dengan asal muasal suatu bangsa pada masyarakat kuno sebagai dongeng suci, legenda cerita rakyat tentang penguasa ghaib, kerajaan makhluk halus dan dipercaya kebenarannya. Mitos Makhluk-makhluk Mitologi pun tidak hanya tumbuh di Yunani dan Romawi saja. Pada Masa Pra Islam, masa-masa ketidaktahuan petunjuk Ilahi (mengenal Tuhan) sebelum datangnya Agama Islam. Kebudayaan Bangsa Arab Kuno sangat meyakini akan keberadaan beberapa Makhluk Mitologi Arab Jahiliyah yang sangat Menakutkan ini jauh sebelum percaya ajaran paganisme yang menyembah patung berhala sesembahan Hubal, Latta, Uzza dan Manat. 1. Makhluk Mitologi…

Read More